Forholdstalsvalg, fællesbetegnelse for valgsystemer, der ved fordeling af mandaterne tilstræber proportionalitet, dvs. forholdsmæssighed, mellem stemmeandel og mandatandel. Se også valgsystemer.