Forholdets natur, en række retligt relevante hensyn og principper, der oftest har betydning ved anvendelse af andre retskilder.