Forhandlingsprotokol, lovpligtigt fortløbende dokument, som føres i aktie- og anpartsselskaber, i fonde og som regel i foreninger, selvom det ikke er lovpligtigt. Bestyrelsens drøftelser og beslutninger indføres i protokollen, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I aktie- og anpartsselskaber føres endvidere en forhandlingsprotokol over drøftelser og beslutninger på selskabets generalforsamlinger; protokollen skal gengive de forudgående forhandlinger og afstemningsresultaterne. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin afvigende mening gengivet i forhandlingsprotokollen, hvilket kan få betydning ved spørgsmål om ansvar mv.