Forhandlingsadministration, forhandlingsøkonomi, politologisk teori, hvorefter det økonomiske marked, styret af udbud og efterspørgsel, og det klassiske statsbureaukrati, styret af internt fastsatte regler, ikke kan forstås som to isolerede sfærer. I stedet ses stat og marked sammenflettet; økonomien er aftalebestemt med staten som mægler og formidler mellem de økonomiske agenter, og bureaukratiets regler og deres fortolkning kan forhandles med de private markedsaktører, først og fremmest via interesseorganisationerne.