Forhandlergrundsætningen, undtagelse fra reglen om, at ejeren kan kræve sine ejendele tilbage fra tredjemand. Reglen gælder for ejendomsforbehold, der tages i forbindelse med afbetalingssalg. Hvis køberen af en genstand med ejendomsforbehold alligevel sælger den videre til tredjemand, er det hovedreglen, at sælgeren kan kræve den tilbage fra tredjemand. Forhandlergrundsætningen gør undtagelse i denne regel, idet sælgeren mister sit krav på udlevering (også kaldet vindikationskravet), hvis han har solgt genstanden til en forhandler, dvs. en person, som sælger brugte genstande af den pågældende slags, også selvom det kun er lejlighedsvis. Forhandlergrundsætningen er et eksempel på, at dansk rets hovedregel om vindikation efter omstændighederne kan modificeres, hvis den oprindelige ejer selv har udvist en vis uforsigtighed.