Forglasning, et materiales omdannelse til en glasagtig masse ved ophedning. Fx overtrækkes keramiske produkter med et lag af pulver, som ved den endelige ophedning danner glasuren. Askebestanddele i et fyringsanlæg kan smelte sammen til glasagtige slagger.