Forfatterret, en forfatters eneret til at råde over sit værk ved eksemplarfremstilling og offentliggørelse. I ældre tid benyttedes ordet forfatterret i lovsproget; nu benyttes ordet ophavsret, der dækker retten til såvel litterære som andre kunstneriske frembringelser. Der er forfatterret til alle originale skønlitterære og faglitterære værker, herunder it-programmer. Forfatterretten udnyttes normalt gennem indgåelse af en forlagskontrakt. Den, der oversætter en andens værk, har forfatterret til oversættelsen, men skal respektere forfatterretten til originalværket. Forfatterret gælder, indtil 70 år er forløbet efter forfatterens dødsår. Herefter er værket frit og må udgives af enhver.