Forførelse, i juridisk forstand groft misbrug af overlegenhed i kraft af alder og erfaring for at opnå samleje med en person under 18 år. Forførelse er strafbar efter Straffeloven § 223, stk. 2. Bestemmelsen kan bruges, selvom den forførte tidligere har haft samleje; straf er udelukket, hvis forholdet er indledt på den mindreåriges initiativ.