Forevisningsmark, areal, der normalt er tilknyttet institutioner inden for land- og havebrug, og som bruges til demonstration af arter og sorter af kultur- og prydplanter, evt. i kombination med forskellige dyrkningsmetoder.