Forevisningsfrist, frist for forevisning af en check eller veksel over for den bank e.l. (trassaten), som dokumentet er trukket på. Overholdes fristen ikke, kan indehaveren ikke gøre krav om betaling gældende mod udstederen og tidligere indehavere, hvis trassaten ikke betaler.