Forestiero, (it., af lat. foris ude, udenfor), fremmed; udlænding.