Fordring, ret for en eller flere til at kræve, fordre, noget af en eller flere andre. I almindelig juridisk sprogbrug betegner fordring det krav, som en person (en fordringshaver eller en kreditor) har over for en anden person (den forpligtede eller debitor) om at gøre eller undlade at gøre noget.