Fordelingstal, valgkvoter, valgkvotienter, tal, der anvendes ved mandatberegningen og/eller personudvælgelsen ved visse former for forholdstalsvalg. Hares kvota og Droops kvota er de mest benyttede fordelingstal. Hares kvota bruges ved parlamentsvalg i en række lande og findes ved at dividere antallet af gyldige stemmer med antallet af mandater, der skal fordeles; ved folketingsvalg benyttes Hares kvota til den overordnede mandatfordeling partierne imellem, se største brøks metode. Betegnelsen fordelingstal benyttes i Danmark dog især om Droops kvota, som her angiver det antal stemmer, der sikrer en kandidats valg ved opstilling på partiliste. Droops kvota, der også bruges ved Single Transferable Vote, beregnes normalt som det laveste heltal, der er større end stemmetallet divideret med det antal mandater, der skal fordeles, plus én.