Forced choice, (eng.), tvunget valg mellem forskellige muligheder (benyttes i skemaer, hvor man ved afkrydsning skal angive, hvad man finder væsentligst).