force majeure (retsforhold)

Artikelstart

Force majeure er inden for retsvidenskaben det forhold, at en kreditors opfyldelse hindres ved udefra kommende begivenheder, der er af en sådan art, at selv ikke forsvarlige forholdsregler efter almindelig erfaring kunne have sikret opfyldelse.

Faktaboks

Etymologi

Force majeure kommer af fransk 'større magt', vis major.

De fleste retssystemer indeholder regler om, at force majeure kan medføre ansvarsfritagelse, hvis nærmere subjektive eller objektive omstændigheder er til stede. Et dansk eksempel kan være Købeloven § 24, hvorefter en sælger af en artsbestemt ydelse, fx korn, er erstatningsansvarlig for forsinkelse uden hensyn til skyld. Dette gælder dog ikke, hvis sælgeren har forbeholdt sig fritagelse, eller muligheden af at opfylde aftalen må anses for udelukket ved omstændigheder, der ikke er af en sådan beskaffenhed, at sælgeren ved købets afslutning burde have taget dem i betragtning. Som eksempler på force majeure-tilfælde nævner bestemmelsen hændelig undergang af alle genstande af den art eller det parti, købet angår, ved krig, indførselsforbud eller lignende.

Betingelser for indtræden af force majeure

Tre kumulative (alle) betingelser skal være opfyldt for, at der foreligger force majeure:
  • Begivenheden skal være uforudsigelig på kontraktindgåelsestidspunktet
  • Begivenheden skal være ekstraordinær, og
  • Der skal foreligge artsumulighed.

Internationale køb og fremmed ret

Ifølge FN-Konventionen med hensyn til aftaler om internationale køb (CISG) er en skyldner ikke ansvarlig, hvis skyldneren kan godtgøre, at manglende opfyldelse af skyldnerens forpligtelser skyldtes en hindring uden for skyldnerens kontrol, og at skyldneren ved aftalens indgåelse ikke med rimelighed kunne forventes at have taget hindringen i betragtning eller have undgået eller overvundet den eller dens følger. Denne bestemmelse, der i Danmark gælder for internationale køb, dvs. løsørekøb, hvor sælger og køber har deres respektive forretningssteder i forskellige lande, er måske lidt mildere mod skyldneren end Købeloven § 24, der for at gøre sælgeren ansvarsfri kræver, at hindringen skal have været ekstraordinær.

I fransk ret er ansvaret strengere end hos os, idet skyldneren kun går fri, hvis opfyldelsen bliver umulig; engelsk ret indtager med visse modifikationer samme standpunkt, mens man i tysk ret vil lade skyldneren gå fri, hvis opfyldelsen bliver urimelig byrdefuld, se hardship.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig