Force majeure, (fr., af force + majeur(e), af lat. major større), tvingende omstændigheder; hændelser, som det ikke står i menneskers magt at afværge (krig, naturkatastrofe o.l.).