Forbrydelse af arveret, fortabelse af retten til at få arv. Når en person har begået en forsætlig overtrædelse af Straffeloven, der har medført en andens død, fx drab, kan det ved dom bestemmes, at den pågældende skal fortabe retten til at få den arv, der var afhængig af dødsfaldet. Det samme gælder mht. forsikringsbegunstigelser.