Forblænder, skalmursten, blændsten, ganske flade, hårdtbrændte mursten, under 2 cm tykke, der bruges til skalmuring af facader, som ønskes mere ensartede eller for at tilsløre andre byggematerialer, fx beton eller gasbeton.