Forbindelsesofficer, officer, hvis opgave hovedsagelig består i at formidle kontakt mellem egne militære enheder og udenlandske militære enheder eller allierede. Artilleriofficerer og piloter, som udsendes til kamptropper med henblik på at rådgive om og lede artilleri- og flystøtte, er en speciel form for forbindelsesofficerer.