Forbetoning, ændring af signalniveauet for nogle af frekvenserne i et sammensat signal forud for signalets anvendelse. Som eksempel kan nævnes, at man inden FM-transmission af et elektrisk signal kan fremhæve (forbetone) de højeste frekvenser i signalet. Efter transmissionen dæmpes de høje frekvenser igen med et filter, der tillige dæmper den uønskede højfrekvente støj, som FM-modulation og -demodulation medfører. Herved opnås en kvalitetsforbedring af signalet. Se også Dolbysystemet og støjreduktion.