Forbandelse, udelukkelse, besværgelse, uddrivelse, velsignelsens modsætning. Forbandelse er et gammelt religiøst fænomen. Der er oftest tale om brug af tegn eller bevægelser i kombination med ord eller sang, udført af en religiøs specialist, fx en præst, shaman, profet, heks eller troldmand. Forbandelser nedkaldes over fjender, vantro, religiøse modstandere osv. og rammer dem med ulykker, sygdom eller død. Grundidéen er, at ordet rummer en magt eller hidkalder en højere magt, som fører forbandelsen ud i livet. Den kan også udgå fra Gud selv, fx 1.Mos., 12,3. Forbandelser indgår i mange tekster, fx i Bibelen og Koranen, i Nærorientens kileskrifter, egyptiske gravkammertekster og de keltiske og gammelnordiske kilder.