Forarmning, depletering, ændring af isotopsammensætningen af et grundstof ved at formindske indholdet af en isotop; den modsatte proces er berigning, hvor indholdet af en isotop forøges. Berigning anvendes især ved fremstilling af kernebrændsel for at øge indholdet af uran-235 fra de 0,72%, som findes i naturligt forekommende uran. Restproduktet efter en berigning er forarmet uran; det anvendes bl.a. til strålingsafskærmning og i panserbrydende projektiler.