Forårsagelsesdelikt, (2. led af lat. delictum, af delinquere 'forbryde sig, forse sig'), forbrydelse, der først kan straffes som fuldbyrdet, når gerningsmandens handling eller undladelse har forårsaget en retsforstyrrelse. Retsforstyrrelsen kan være en skade, fx brand eller død, eller en fare, fx en fare for menneskeliv. Modsætningen til forårsagelsesdelikt er formaldelikt.