Fonotelex, (af telefon + telex), en kombination af telefon og telex (ordningen fungerer på den måde at indtelefonerede tekster viderebefordres pr. telex).