Fonotaks, (gr. fono- + -taks), læren om fonemernes forbindelsesmuligheder.