Fonometer, (gr. fono- + -meter), apparat til måling af talens styrke.