Foniatriker, (af gr.), talelærer (med hovedvægten lagt på det lægelige, helbredende arbejde); sammenlign med logopæd.