Fondsaktiv, dematerialiseret værdipapir, dvs. et papir, som ikke foreligger i fysisk form, men er registreret elektronisk i den danske Værdipapircentral eller anden værdipapircentral. Alle børsnoterede aktier og obligationer mv. skal registreres på denne måde og foreligger således som fondsaktiver. Begrebet må ikke forveksles med fondsaktier eller fondsanparter.