Folkloristik, nyere betegnelse for folkemindevidenskab; i forskellige sprog har den vundet udbredelse siden 1920'erne og var officielt anvendt på Københavns Universitet, hvor faget eksisterede 1984-2002. Med dette ord markerer man en klar distance til den af Svend Grundtvig i 1861 knæsatte betegnelse folkeminder og til den dermed forbundne romantiske ideologi. Folkloristikken, som er et selvstændigt fag side om side med etnologi, beskæftiger sig med udtryksformer set i et traditionshistorisk og kulturanalytisk perspektiv. Fagets emneområder var ifølge Københavns Universitets studieordning af 1994 "social organisation og adfærd, kunstneriske udtryksformer samt viden og forestillinger".