Folkeskolens afgangsprøve, FA, afslutningsprøver efter 9. klassetrin; en elev kan indstille sig til FA i dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi. En prøve kan bestå af både en mundtlig og en eller flere skriftlige dele.