folkesang

Artikelstart

Folkesang, begreb, der har udspring i J.G. Herders Volkslied ('folk song', 'folkevise') og i 1760'ernes interesse i Nordeuropa for "folkets poesi". Herders begreb fik en central plads inden for de voksende nationalbevidstheder og i romantikkens idéverden og kunst. Samtidig førte hans praktiske eksempel til, at store indsamlinger, især blandt bondebefolkningen, påbegyndtes i mange lande, melodierne generelt senere end teksterne. Ifølge hele ideologien fokuseredes længe på det ældste stof, i Danmark således de gamle folkeviser, og dette præger de store nationale udgaver; der er dog store geografiske forskelle. Forskning og indsamlinger i 1900-t. viser derimod en mundtlig tradition med et kæmpemæssigt, stadig mere blandet repertoire af populære viser og sange, som ad mange kanaler har stået i udveksling med mere kunstmusikalske former. Genremæssigt har især i Østeuropa sange med rituel funktion været brugt op i nutiden (bl.a. kalendersange, grædesange); men overleveringen i Nord- og Centraleuropa domineres af de anonyme episke, lyriske og episk-lyriske viser (med fire, sjældnere seks, otte eller flere linjer), hvoraf mange ligger i forlængelse af "folkevisen". Denne visesangs funktion er underholdning til fester og stille arbejdssysler; men også arbejdssange, vuggesange og børns egne sange hører med.

Bortset fra fx højtidsoptog er fremførelsen solistisk. Indholdet er kærlighed, "nyheder", skæmt eller satire. Fra 1500-t. præges traditionen af udvekslinger med trykte kilder (folkebøger, skillingstryk), hvilket giver mere metrisk regelrette tekster og skriftpræget sprog. Samtidig får melodierne, der fortsat er gehørsoverleverede, mere moderne præg. Ny og gammel tradition trives dog sideløbende helt frem til 1900-t. Durtonaliteten vinder sejrrigt frem især i Tyskland og Danmark, mens Nordskandinavien endnu i 1900-t. har mange moltonale og, især i England, en del modalt prægede melodier. Folkesangen opsuger i 1800- og 1900-t. en mængde litterært og masseformidlet stof. I Danmark modstilles folkesangen ofte "den folkelige sang", som er fællessang.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig