Folkemusik (Forskning), I mange områder af Europa har man indsamlet sangtekster og melodier siden ca. 1800. Man kan groft taget skelne mellem tre hovedperioder i indsamlingen: 1800-t., 1900-50 og tiden efter 1950. I 1800-t. var indsamling og udgivelse drevet af ønsket om at dokumentere gamle traditioner, der vidnede om et nationalt særpræg, hvorfor vokale genrer havde hovedinteressen. Indsamlere gik til landbobefolkningen og nedskrev tekster og i mindre grad også melodier (herhjemme bl.a. Svend Grundtvig, A.P. Berggreen og Evald Tang Kristensen). 1900-50 blev arbejdet institutionaliseret og professionaliseret, idet mange lande fik offentlige folkeminde- og folkemusiksamlinger (herhjemme Dansk Folkemindesamling) samt private folkemusikselskaber. Omkring 1900 opstod en videnskabelig udforskning af musikken, der havde som forudsætning, at det nu var muligt at opbevare lyden ved hjælp af fonografoptagelser. Interessen for den instrumentale, egnsprægede folkemusik voksede. Desuden blev folkeviserne brugt som led i skoleopdragelsen. Siden ca. 1950 har det nationalromantiske indhold i folkemusikken været stærkt kritiseret. Ved hjælp af båndoptager, radio og video har institutioner og private dokumenteret folkemusik som en levende tradition såvel i byen som på landet. Ungdomsoprøret i 1960'erne gjorde folkemusikken til et symbol på modstand mod politisk og social konservatisme; det betød, at en ny generation af "folkemusikere" bearbejdede den traditionelle musik og rykkede den over i massemedierne. I dag er "den ny folkemusik" en genre, som en musiker kan vælge på linje med "etnisk musik", samtidig med at folkemusik i traditionel betydning fx stadig trives blandt børn. Siden 1960'erne har indvandrere og flygtninge skabt miljøer, hvor deres egne og lokale traditioner sammensmeltes.