Folkemusik, Forestillingen om, at der findes en "folkemusik", der er forskellig fra anden musik, har været udbredt i Europa og Nordamerika i et par hundrede år. Forfattere, musikere, indsamlere og forskere har i tidens løb givet termen forskellige betydninger, og begrebet er flertydigt den dag i dag. Ikke desto mindre bruges ordet stadig flittigt, idet der findes "folkemusikere", "folkemusikfestivaler" og folkemusikinstitutioner, ligesom der udgives bøger og plader med gammel og ny folkemusik. Siden 1960'erne har forskere forsøgt at erstatte begrebet med det ideologisk neutrale "traditionel musik", men det er ikke slået bredere an. (Se også folkesang, folkevise, spillemandsmusik og musiketnologi).