Folkekommune, kinesisk økonomisk og administrativ enhed, dannet i 1958 ved sammenlægning af 750.000 landbrugskooperativer i ca. 26.000 folkekommuner. Folkekommunerne blev tæt knyttet til Mao Zedongs vision Det Store Spring Fremad om en hurtig overgang til kommunismen. Folkekommunernes funktion sigtede mod en integration af landbrug, industri, folkemilits, handel og uddannelse. I de første år blev der eksperimenteret med fælles madlavning, børnepasning og ældrearbejde. Pga. hungersnøden i 1960-62 blev de radikale eksperimenter opgivet. Mao søgte i 1964 med Den Socialistiske Opdragelseskampagne at bremse opløsningstendensen i folkekommunerne, som oplevede en konsolidering under og efter Kulturrevolutionen 1966-76. Trods modstand fra Maos efterfølger som partileder, Hua Guofeng, begyndte folkekommunernes reelle opløsning at tage fart efter 1978, og Hua Guofengs politiske nederlag til Deng Xiaoping blev enden på dem; de blev i 1982 erstattet af det oprindelige administrative niveau xiang. Folkekommunernes økonomiske funktioner blev overført til selskaber under lokalregeringerne, der fortsat spiller en betydelig økonomisk rolle.