Folkeinitiativ, befolkningens direkte inddragelse i den politiske beslutningsproces på en sådan måde, at et forslag til beslutning, der er fremsat af en vis andel af vælgerne, skal gøres til genstand for en afstemning blandt alle vælgere, se folkeafstemning.