folkeafstemning - Danmark

Folkeafstemning - Danmark, Efter dansk rets regler om referenda, som findes i Grundloven, kræves der først og fremmest referendum, for at en ny regel kan opnå den særlige kvalitet, der giver den højere retlig værdi end almindelige love. Betingelserne i § 88 for ændring af Grundloven er usædvanlig strenge.

Et forslag om en ændring af Grundloven skal først vedtages af to på hinanden følgende folketing med et mellemliggende valg, hvorefter forslaget skal godkendes af befolkningen. Dertil kræves, at der stemmes ja af et flertal af de deltagende vælgere, som skal udgøre mindst 40 % af alle stemmeberettigede.

Der er givet specielle bestemmelser for visse særlige ændringer af Grundloven. Det gælder valgretsalderen (§ 29) samt overdragelse af statslig kompetence til mellemfolkelige myndigheder (§ 20). Sådanne lovforslag skal forelægges vælgerne, der for at forkaste dem skal stemme nej med et flertal, der skal være på mindst 30 % af de stemmeberettigede vælgere.

På disse to særlige områder kan den repræsentative lovgiver med andre ord gennemføre loven, medmindre en aktiv befolkning forkaster den gennem det direkte demokrati. Efter § 20 lægges forslag om overdragelse af statslig kompetence dog kun ud til folkeafstemning, hvis lovforslaget vedtages med mindre end 5/6 flertal af Folketingets medlemmer.

I § 42 blev i 1953 indført en generel regel om referendum som beskyttelse mod et folketingsflertal. 1/3 af Folketingets medlemmer (dvs. 60) kan begære folkeafstemning om et lovforslag, der er vedtaget af Folketinget.

Tinget kan dog beslutte, at forslaget i stedet skal bortfalde. For at forkaste forslaget kræves også her, at et flertal på mindst 30 % af de stemmeberettigede vælgere stemmer imod. Mindretalsbeskyttelsen gælder ikke love om økonomi, skatter, indfødsret, ekspropriation samt gennemførelse af traktater.

Der eksisterer en særregel til bekræftelse af folketingsflertallet, som vedrører Folketingets beslutninger om væsentlige folkeretlige forpligtelser, hvis beslutningerne er vedtaget i lovform. En særlig lov kan herefter bestemme, at et sådant samtykke skal til folkeafstemning efter afstemningsreglerne i Grundlovens § 42. Reglen anvendtes i 1993, da Folketingets tiltrædelse af Maastrichttraktaten med Edinburghafgørelsen og blev sendt til den 2. folkeafstemning om Den Europæiske Union.

Lokale folkeafstemninger, der er bindende for kommunalbestyrelser, kan ikke afholdes, medmindre der gives en særlig lovhjemmel.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig