Folio, (af lat. in folio 'i (helt) blad', af folium 'blad'), et bogformat, der fremkommer ved, at papirarket kun foldes én gang, så hvert ark giver fire tryksider.