Foliering består i fortløbende og komplet nummerering af bladene (ikke siderne) i et håndskrift eller en bog. Det enkelte blads for- og bagside betegnes som henholdsvis (af latin) recto- og verso-siden. Foliering blev anvendt i middelalderen og i bogtrykkets tidlige tid, men erstattedes omkring år 1500 af paginering.