Foliering består i fortløbende og komplet nummerering af bladene, ikke siderne, i et håndskrift eller en bog. Det enkelte blads for- og bagside betegnes som henholdsvis (af latin) recto- og verso-siden. Foliering (af nylatin foliare 'blade', af folium 'blad') blev anvendt i middelalderen og i bogtrykkets tidlige tid, men erstattedes omkring år 1500 af paginering.