Foliering, (af nylat. foliare 'blade', af folium 'blad'), matematisk begreb, der bruges om en matematisk struktur, som opdeler et geometrisk objekt i en familie af delobjekter, såkaldte "blade" i folieringen; fx som lagene i et løg.