Foliering er et matematisk begreb, der bruges om en struktur, som opdeler et geometrisk objekt i en familie af delobjekter, såkaldte "blade" i folieringen; fx som lagene i et løg.