foldning - matematisk operation

Foldning, matematisk operation. For to integrable funktioner f og g af en reel variabel er foldningen fg en funktion af samme type defineret ved fg(x) = ∫f (x−t) g(t)dt. Foldningen af to funktioner af n reelle variable defineres tilsvarende, ved at der integreres over de n variable. Der gælder fg = gf. Ved Fouriertransformation føres foldning over i sædvanligt produkt, altså ϝ (fg) = ϝ (f)ϝ (g). Foldningsoperationen kan udvides til distributioner T, og så optræder Diracs deltafunktion δ som neutralt element: Tδ = T.

Foldning er et vigtigt begreb i differentialligningsteori og sandsynlighedsregning. Hvis fx X og Y er to uafhængige stokastiske variable, hvis fordelinger er givet ved sandsynlighedstætheder f og g, så er fg tæthed for fordelingen af den stokastiske variabel X+Y.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig