fold - måleenhed

Fold, angivelse af høstudbyttets størrelse. Før 1875 angav foldudbytte forholdet mellem den mængde korn, der blev sået, og den mængde korn, der opnåedes efter høst og tærskning. Efter 1875 er foldudbyttet i den officielle statistik blevet opgivet som den mængde korn, der høstes pr. arealenhed; det gamle vægtsystem i tønder og skæpper gik gradvis af brug, og efter 1907 blev den høstede kornmængde oftest målt i hkg pr. ha. Opgivelser før og efter 1875 kan derfor ikke direkte sammenlignes.

Høstudbyttet var ofte helt afgørende for bøndernes økonomi, fordi de fleste udgiftsposter var konstante. Nutidens kendskab til foldudbytte før 1800 er meget usikkert, da der ikke er bevaret regnskaber fra bønderne. Fra et antal hovedgårde kendes oplysninger fra 1600-t. om meget små foldudbytter (byg 3,2 og havre 2,2); bøndergårdenes tal var normalt meget større. I 1803 blev det oplyst, at foldudbyttet i Østdanmark var 6 for rug, 7-8 for byg og 7 for havre. Mellem 1800 og 1875 fordobledes foldudbyttet for alle kornarter pga. indførelsen af kløver og bedre driftsmåder samt dræning, mergling og øget brug af staldgødning. Denne tendens holdt ved efter 1875 især som følge af øget anvendelse af kunstgødning.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig