Foederati, de germanere, der som folk sluttede en foedus, en traktat, med den romerske kejser. Det skete første gang i 382 e.Kr., da visigoterne fik lov til at slå sig ned inde i Romerriget. De fik tildelt skattefri jordejendom samt ret til at leve under egne konger og love. Til gengæld skulle de stille tropper til de romerske krige, hvor de kæmpede i sluttede formationer under egne officerer.