Fodtvætning, fodvask i religiøs sammenhæng. I GT blev gæsters fødder vasket af en tjener som tegn på gæstevenskab (fx i 1.Mos., 18,4). Skærtorsdag aften vaskede Jesus sine disciples fødder som udtryk for sin tjenergerning og for at lære dem ydmyghed og tjenersind (Joh. 13,1-15). Fodtvætning kan indgå i skærtorsdagens liturgi i den katolske kirke.