Fodringsanlæg, teknisk udstyr, der kan tildele foder til kvæg, svin, fjerkræ mv. Tildelingen kan ske fra foderautomater eller med et fodringsanlæg, som enten udfodrer vådfoder eller tørfoder. Anvendelse af fodringsanlæg giver en arbejdslettelse, og der kan normalt fodres mere præcist sammenlignet med manuel fodertildeling. Endvidere kan der fodres flere gange i døgnet, også når fodermesteren ikke er i stalden. Et fodringsanlæg er dyrt, men pga. en bedre staldudnyttelse bliver omkostningerne pr. plads normalt lavere end i en stald med fodergange. Fodringsanlæg er derfor en selvfølge i moderne stalde til animalsk produktion i landbruget.