Fodflig, akselblad, bladlignende udvækst ved bladfoden (se blad). Fodflige anlægges parvis ved basis af bladstilken og udgør sammen med selve bladfæstet bladfoden. En del af bladets fotosyntese kan foregå i fodfligene (fx hos ærteblomstfamilien).