Foderfisk, ældre betegnelse for industrifisk, dvs. fisk, der anvendes til fremstilling af fiskemel og olie. Tidligere anvendtes store mængder af disse fisk direkte som foder i dambrug og til mink. Dette sker ikke mere.