Flyveøre, auriculum alatum, stritøre, udstående øre pga. en affladet kontur i ydre øres brusk på overgangen mellem ørets store fordybning og dets øverste, bageste del. Flyveøre forekommer næsten altid symmetrisk på begge ører og kan opereres ved et relativt lille indgreb, som skaber en skarpere vinkel mellem de to dele af ørebrusken. Indgrebet foretages af ørelæger eller plastikkirurger.