Flystyrker, omfatter bemandede og ubemandede fly, taktiske og strategiske missiler samt satellitter. Da flystyrker er i stand til at operere med stor hastighed og rækkevidde uafhængigt af geografiske og terrænmæssige hindringer og kan løse et stort antal forskelligartede opgaver, organiseres de bedst under central ledelse. I NATOs kommandostruktur fra 2003 organiseres luftstyrker på det operative niveau i to luftstyrkekommandoer i hhv. İzmir, Tyrkiet, og Ramstein, Tyskland. Disse planlægger, koordinerer og leder indsats gennem et antal stationære og mobile luftoperationscentre (Combined Air Operation Centers), fx Finderup i Danmark.