Flykontrol, funktioner, der fører kontrol med flytrafikken. I Danmark står Statens Luftfartsvæsens Flyvesikringstjeneste for flyveledelse og anden lufttrafiktjeneste både for den gennemflyvende lufttrafik i dansk luftrum og for de danske og færøske lufthavne. Flykontrolanlæg omfatter bl.a. radarer, landingsanlæg og navigationsanlæg.